2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

İnsanın dünyaya geldiği andan zorunlu eğitimin başlangıcına kadar olan evre olarak ele alınan okul öncesi dönem, beyin gelişiminin en aktif ve alıcı olduğu dönemdir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar öğrenme etkinliğini en kalıcı şekilde yaşarken zihinsel, bilişsel ve dil gibi çeşitli  alanlarda hızlı bir gelişim gösterirler. Yazılara ve kitaplara aşinalık kazanma, okumaya karşı ilginin oluşması, sosyal becerilerin kazanılmaya başlanması da yine bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu dönemde iyi bir eğitime tabi tutulan çocuğun ileriki yıllarda kişiliği ve akademik başarısı da yine okul öncesi dönemde yapılan yatırımların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde zorunlu eğitim kapsamında olmayan okul öncesi eğitimden ailelerinden dolayı zorunlu dezavantajlı olan çocukların da faydalanabilmesi için formel ya da ücretli eğitim kurumları dışındaki eğitim sağlayıcılarına ihtiyaç vardır. Bu kurumların başında “Çocuk Kütüphaneleri” gelir.

Kendileri için özel alanlar ve programlar hazırlanmış olan farklı sosyo-ekonomik çevreden gelen çocukların kütüphanelere erişiminin sağlanması ile çocuklar arasındaki akademik gelişim göstergelerini eşitlemek ve yapısal kırılganlıkları azaltabilmek için çok önemli bir fırsat elde edilmiş olacaktır.

Bu yıl, “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, 16-19 Ekim 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde  yapılacaktır.

“Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasının ele alınacağı sempozyumun konu başlıkları şu şekildedir:

  • Okul öncesi dönem çocuklar, ebeveynler, bakıcılar ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak
  • Okul öncesi dönem çocukları için kütüphanede yapılacak yaratıcı etkinlikler ve drama faaliyetleri
  • Okul öncesi dönem çocuğun kitap ve kütüphane ile ilişkisi
  • Okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin kütüphanedeki etkinliklere katılımının sağlanması
  • Çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem çocuklarına ayrılan alanın fiziksel özellikleri
  • Okul öncesi dönem çocuklar için seçilecek yayınların özellikleri
  • Okul öncesi dönem çocuğun gelişim sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma
  • Okul öncesi dönem çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma

Bu sayfa Information and Records Management tarafından en son 06.05.2021 13:33:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM