Genel Bilgiler

BÖLÜM HAKKINDA

1987’de Arşivcilik Bölümü adıyla kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, ilk mezunlarını 1992 yılında verdi. Yükseköğretim Kurulu'nun 2002 tarihinde aldığı kararla Bölümün adı, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirildi.

Bu değişimle birlikte, ders içeriği zenginleşen bölümde, kütüphanecilik, arşivcilik, müze yönetimi, belge yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında eğitim verilmeye başlandı.

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora programları, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne bağlı yürütülmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin tüm bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına devam ederek, programların özelliğine bağlı, çift diploma sahibi olabilmektedir. Aynı şekilde Erasmus programı kapsamında yurtdışında bir veya iki dönem eğitim görme imkanına sahiptirler.

Bölümümüzde altı profesör, dört doçent, iki doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde Hukuk, Mühendislik, Teknoloji ve İletişim Fakültelerinden gelen misafir öğretim üyeleri de ders vermektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm mezunu bilgi ve belge uzmanları, endüstri ve ticari işletmeler ile bilgi merkezleri başta olmak üzere arşiv ve belge yönetimi birimlerinde, Kültür Bakanlığı ve üniversitelere bağlı kütüphane ve araştırma merkezlerinde, dokümantasyon merkezlerinde, kamu kuruluşlarında, belediyelerde, medya kuruluşlarında, bilgi ve belge hizmetine yönelik faaliyet yürüten özel şirketlerde ve STK’larda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Özel sektörde çalışan mezunlarımız genelde uzman kadrolarında, kamu sektöründe çalışanlar ise Teknik Hizmetler sınıfında istihdam edilmektedir.

 

BÖLÜMÜN HEDEFİ

Bölümün ana amacı “21. Yüzyıl Bilgi Çağı”nın temeli olarak bilginin depolandığı, hizmete sunulduğu kütüphane, arşiv ve müze gibi bilgi merkezlerinde çalışabilecek ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilere bilginin karar mekanizmalarında kullanımı, özel ve kamu kurumlarındaki belge yönetimi sürecinin yönetilmesi, bilgi merkezlerinin tasarımı, yapılandırılması ve yönetimi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması bölümün esas hedefleri arasındadır. Bu hedefler ve alandaki yenilikler doğrultusunda sürekli yenilenen müfredatıyla bilgi ve belge yönetimi, bilişim, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi teknolojileri alanındaki birçok dersi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Yıllara Göre Puan Durumu
Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Puan 359,538 348,274 318,737 310,247 302,540 317,744 343,109 317,420 251,388 271,438 282,061
Tür TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-3 TM-3 TM-3 EA EA EA

 

 

 

 

 

Bölümümüzde okutulan derslerin ECTS kredileri ve ders içerikleri

Ders içerikleri ve ECTS bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Bölümümüzün tanıtım filmi için lütfen tıklayınız.

 


Bu sayfa Information and Records Management tarafından en son 13.03.2022 13:21:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM