Lisansüstü Programı

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde, 1994 yılında yüksek lisans, 1997 yılında doktora programları başlatılmıştır. Programlara, ilgili mevzuat çerçevesinde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları yanında diğer bölüm mezunları da başvurabilmektedir. 

 

Yüksek Lisans ve Doktora Müfredatına Ait Dersler 

Yüksek Lisans

Dijital Kurumlarda Bilgi Altyapısı
Karşılaştırmalı Arşiv Yönetimi I 
Entelektüel Sermaye Yönetimi
Derme Yönetimi 
Osmanlı Diplomatikası ve Paleografyası
Bilgi Merkezlerinde Değişim Yönetimi
Nadir Eserlerin Danışma Kaynakları
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Elektronik Kaynakların Stratejik Analizi
Osmanlı Araştırmalarında Kaynak Analizi
İş ve Yaşam Dengesi
Kurumsal Bilgi Sistemleri
Karşılaştırmalı Arşiv Yönetimi II 
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kütüphanecilik Literatürü 
Bilgi Merkezlerinde Hizmet Yönetimi
Niteleyici Bibliyografya 
Kültür Değişmeleri ve Kütüphane 
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Semantik İndeksleme
Osmanlı Çalışmalarında Araştırma Araçları
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 

Doktora 

Yönetim Bilişim Sistemleri
Belge Yönetimi Standartları 
Belge Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 
Arşivcilik Literatürü
Yöneticilik İlkeleri
Osmanlı Kütüphane Geleneği 
Yurtdışı Bilgi Merkezleri
İş Akışı Yönetimi
Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi 
EBYS Analiz ve Tasarımı 
Arşivlerden Yararlandırma
Modern Yönetim Teknikleri
Osmanlı Bürokrasisi ve Belge Yönetimi
Bilgi Çağında Liderlik

Bu sayfa Information and Records Management tarafından en son 14.02.2022 11:19:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM