Publications

 

Burçak Şentürk

DAMA Stratejik Hizmet Yönetimi Modeli (DAMA Strategic Service Management Model)

İstanbul: Beta Yayınları, 2010.

ISBN: 978-605-377-329-0

 

Filiz Dığıroğlu

Trabzon Reji Nezareti

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2007 İstanbul.

ISBN 978-9944-5518-8-5

 

 

Lâle Özdemir

Ottoman History Through the Eyes of Aşıkpaşazade, İSİS Press 2013, Istanbul

ISBN 9789754284959 

 

Talip Mert

Osmanlı Posta Damgaları:İRCİCA yayını İstanbul 1990.

ISBN PC / 90.392.9063-203-8.

 

 

Talip Mert

Gül Destesi (Gül ve bülbül şiirlerini ihtiva eden hat ve tezhib albümü)

Azim Yayın ve Dağıtım, İstanbul 2006.

İSBN 975-6661-01-4.

 

Talip Mert

Açıklamalı Safahat Lügati

Yağmur Yayınları, Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 2011

ISBN 978-975-7747-97-0

 

Hazırlayan: Talip Mert-Rifat Günalan

İstanbul Kadı Sicilleri, Eyüb Mahkemesi (Havass-ı Refîa) 82 numaralı Sicil (H.1081 / M. 1670-1671)

İSAM Yayınları, Mas Matbaacılık, İstanbul 2011 ISBN 978-605-5586-57-7.

Talip Mert

İstanbul Kadı Sicilleri, Galata Mahkemesi 15 numaralı Sicil H: 981-1000 / M: 573-1591

İSAM Yayınları, Mas Matbaacılık, İstanbul Mart 2012

ISBN 978-605-5586-83-6.

 

Ömer Faruk Bahadur, Asiye Kakırman Yıldız, Müslüm İstekli, Kenan Yıldız

Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı Kataloğu, İstanbul.

İSAM Yayınları, 2006.ISBN 975-389-461-9

 

 

Asiye Kakırman Yıldız

Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi, Süreç ve Haritalar, İstanbul, Beta, 2011.

ISBN 978-605-377-467-9

 

 

Asiye Kakırman Yıldız (Ed.)

Bilgi-Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon,

İstanbul, Beta, 2012.

ISBN 978-605-377-689-5

 


This page updated by Information and Records Management on 09.07.2019 13:21:50

QUICK MENU