Fen-Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Ek Madde 1 kapsamında yapılacak merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemleri

 

EK MADDE 1 (Ek:RG-21/9/2013- 28772)
(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil
olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde
başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları
tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda
öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun
kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak
kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Bu sayfa tarafından en son 16.08.2017 10:50:02 tarihinde güncellenmiştir.